Bài pháp âm “Bát Quan Trai Nghiệp P1” do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang trong khoa tu một ngày an lạc lần 51

video