Bài pháp âm “Bát Quan Trai Nghiệp P2” do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang trong khoa tu một ngày an lạc lần 51

video