Bài thuyết pháp Bổn Phận Của Người Phật Tử Tại Gia do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu 3 ngày an lạc lần thứ 13

video

 

Bài liên quan