Trong năm giới của người cư sĩ, có lẽ uống rượu là giới mà nhiều người còn khá e ngại và không tự tin để thọ giới này. Bởi ngày nay, rượu bia được coi là chất xúc tác trong công ăn việc làm, mối quan hệ bạn bè.

Hiểu được tâm lý đó, trong bài giảng “Cần Hiểu Đúng Về Giới Uống Rượu” Thầy Thích Phước Tiến đã phân tích sâu về giới uống rượu. Theo Thầy, tự thân rượu bia không có tội nhưng nếu sử dụng một cách bừa bãi, thiếu kiểm soát sẽ mang đến cho chúng ta nhiều hậu quả tiêu cực không ngờ đến trong cuộc sống

Do đó, trong tình huống cần thiết, chúng ta cũng có thể dùng ở ngưỡng an toàn để giữ gìn nhân cách của bản thân và không gây phiền hà cho người khác.

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến 2019: Cần Hiểu Đúng Về Giới Uống Rượu Trong Đạo Phật. Thuyết giảng nhân lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân, ngày 19.02.2019

Download MP3

Bài liên quan