Có câu “Tiên học lễ, hậu học văn”, nghĩa là từ lâu, lễ nghĩa được ông bà xưa rất coi trọng và đó là chuẩn mực để đo giá trị đạo đức của con người và là khuôn khổ để giữ gìn một gia đình bền vững.

Lễ nghĩa không sinh ra từ vật chất mà nó sinh ra từ nhân cách của một con người có lòng hiếu nghĩa. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại đầy vội vã, lễ nghĩa giữa người với người dần mất đi và người ta luôn đổ thừa cho vấn đề vật chất, kinh tế tài chính.

Do đó, ở bài giảng “Có Phải Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa Không?”, bằng những lập luận vững chắc, Thầy Thích Phước Tiến sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về câu nghi vấn này.

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến 2019: Có Phải Phú Quý Sinh Lễ Nghĩa Không. Thuyết giảng nhân lễ Thượng Nguyên tại Tu Viện Tường Vân, ngày 18.02.2019

Download MP3

Bài liên quan