Pháp thoại Cũng cần phải có khổ đau do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Quan Âm Tu Viện (Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) ngày 02/03/2019

Bài liên quan