Bài pháp thoại Cúng Dường do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc lần thứ 23

video