Dẫn nhập Triết học Phật giáo (2014) 13: Niết bàn – Bản chất và mục tiêu giác ngộ -TT. Thích Nhật Từ – wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 23/03/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://www.chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-03-2015/dan-nhap-triet-hoc-phat-giao-2014-13-niet-ban-ban-chat-va-muc-tieu-giac-ngo.html

Bài liên quan