Bài pháp thoại Duy Tuệ Thị Nghiệp do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi (Quận 3, HCM) năm 2017

video