Bài pháp thoại Giác Ngộ phần 7 do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 63

 

Bài liên quan