Bài pháp thoại Giác Ngộ Trở Về Chính Mình do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng trong khóa tu Phật Thất lần 51 tại chùa Phước Thọ, ngày 04-04-2015

Bài liên quan