Pháp thoại Giữa Đôi Dòng do ĐĐ. Thích Thiện Xuân giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 32, tại chùa Giác Ngộ ngày 12-11-2017

video