Bài pháp thoại Hiểu Lượng Chất, Tu Chất Lượng do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 13

video