Trong mùa An Cư Kiết Hạ 2020 tại Tu Viện Tường Vân, Thượng tọa Thích Phước Tiến đã có buổi hướng dẫn cho đại chúng tư thế ngồi và tham thiền đúng cách

Bài liên quan