Bài pháp thoại Khấn do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 24

video