Bài pháp thoại Khổ Hạnh do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu bát quan trai lần thứ 44

video