Bài pháp thoại Khó Khăn Khúc Khuỷu Để Thành Đạo do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Linh Bửu (Tiền Giang), ngày 12-05-2017

Bài liên quan