Bài pháp thoại Kinh Chuyển Pháp Luân do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 65

video