Bài thuyết pháp Kinh Đại Điển Tôn Bắc Truyền do Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ngày 29/04/2016

video