Bài pháp âm Kinh Đại Hội được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ngày 2/5/2016

 

Bài liên quan