Bài pháp âm Kinh Đại Thiện Kiến Vương được Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ngày 25/04/2016

video

Bài liên quan