Bài pháp thoại Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm 5 được Đại Đức giảng sư Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Hiền Như Thinh Thất ngày 02/07/2016

Bài liên quan