Bài pháp thoại Kinh Kiên Cố do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ngày 09/03/2016

video