Bài pháp thoại Kinh Potthadada do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ngày 5/3/2016

video