Bài pháp thoại Kinh Tam Minh do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ngày 11/03/2016

video