Bài pháp thoại Kinh Thập Thượng Phần 3 do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng ngày 18/06/2016 tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh

video