Trang Chủ Danh mục Kinh Tụng Thầy Thích Trí Thoát

Danh mục: Kinh Tụng Thầy Thích Trí Thoát

Tổng hợp tất cả những bài kinh tụng, niệm (Video, MP3) của thượng tọa Thích Trí Thoát


Kinh Duoc Su Kinh Tung Phat Phap Ung Dung

Kinh Dược Sư – Thầy Thích Trí Thoát Tụng

Xem thêm: những bài tụng niệm khác của thầy Thích Trí Thoát
Kinh A Di Da Kinh Tung Phat Phap Ung Dung 2

Kinh A Di Đà – Thầy Thích Trí Thoát Tụng

Xem thêm: những bài tụng niệm khác của thầy Thích Trí Thoát

Pháp thoại mới

Xem nhiều