Bài pháp âm Kinh Xá Lợi Và Sư Tử Hống được Đại Đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu Viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh ngày 04/03/2016

video

Bài liên quan