Bài pháp âm Lịch Sử Thích Ca Mâu Ni Từ Giáng Sanh Đến Thành Đạo do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 26

Bài liên quan