Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nghe mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/phapam/logic/09a_vi_du_thuyet_minh_31oct07.mp3 (Phần 1)
http://tusachphathoc.com/phapam/logic/09b_vi_du_thuyet_minh_31oct07.mp3 (Phần 2)

Bài liên quan