Bài pháp thoại Lưu Dấu do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tu viện Linh Thứu, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh ngày lễ tất niên 2014

Bài liên quan