Bài pháp thoại Ngôi Nhà do Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại chùa Bảo An (Ninh Thuận), ngày 26/04/2015

Bài liên quan