Bài pháp thoại Ngu do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Chùa Bửu Lâm, Mỹ Tho trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 35

Bài liên quan