Bài pháp thoại Nhân Quả Kỳ 02 – Nghiệp do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Quan Âm trong khóa tu một ngày an lạc

video