Pháp thoại: Nhìn kiếp này hiểu được kiếp xưa do Ni sư Hương Nhũ giảng tại đạo tràng chùa Phước Hòa (Florida, Hoa Kỳ) ngày 17.07.2019

video