video

Pháp thoại: Tiêu thụ chánh niệm để bảo vệ môi trường do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 5/6/2016. Nghe MP3 tại đây http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-06-2016/tieu-thu-chanh-niem-de-bao-ve-moi-truong.html

Bài liên quan