Bài pháp thoại Trở Về Tìm Lại Chính Mình do Thầy Thích Thiện Xuân giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 67 tại Tu Viện Linh Thứu nhân đại lễ Vu Lan 2015

video

Bài liên quan