[fvplayer src=”http://youtu.be/8mFlk5SDX68″]

Vấn đáp: Cốt lõi của phương pháp niệm Phật – Thích Nhật Từ

Bài liên quan