Vấn đáp: Vô ngã và tái sinh, quy y Tăng, Chuyển hóa cơn giận, khái niệm tam giáo đồng nguyên, vượt qua cú sốc văn hóa | Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Nisshinkutsu, Tokyo, Nhật Bản, ngày 07/06/2015

Bài liên quan