Trang Chủ Danh mục Ban Phiên Dịch Pháp Tạng

Danh mục: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng

kinh luat luan 18

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm

Tống Pháp Hiền dịch. Bản Việt dịch (1) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (2) của Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
phap bao 2

Kinh A Di Đà Tam Da Tam Phật Tát Lâu Phật Đàn Quá Độ Nhơn Đạo

Ngô Chi Khiêm dịch. Bản Việt dịch của: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
phap bao 12

Kinh Vua Ưu Điền

Hán dịch: Tây Tấn Pháp Cự. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
kinh luat luan 19

Kinh Phật Thuyết Vô Úy Thọ Sở Vấn Đại Thừa

Hán dịch: Tống Thí Hộ Đẳng. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng
kinh luat luan 25

Kinh Phật Nói Về Tu Lại

Hán dịch: Tiền Lương Chi Thí Lôn. Việt dịch: Ban Phiên Dịch Pháp Tạng

Bài mới

Xem nhiều