Trang Chủ Danh mục Kinh Trung Bộ tập 1

Danh mục: Kinh Trung Bộ tập 1

kinh luat luan 43

Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikaya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt (Trọn bộ 3 tập, bao gồm 152 bài kinh) *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT các bài kinh có ký...
kinh luat luan 11

Kinh Trung Bộ 50 – Kinh Hàng Ma (Màratajjanìya sutta)

50. Kinh Hàng Ma (Màratajjanìya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Maha Moggallana trú giữa dân chúng Bhagga, tại Sumsumaragira, rừng Bhessakalavana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, Tôn giả...
phap bao 11

Kinh Trung Bộ 49 – Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh (Brahmanimantanika sutta)

49. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh (Brahmanimantanika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các...
kinh luat luan 43

Kinh Trung Bộ 48 – Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta)

48. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tịnh xá Ghosita. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu...
kinh luat luan 2

Kinh Trung Bộ 47 – Kinh Tư Sát (Vìmamsaka sutta)

47. Kinh Tư Sát (Vìmamsaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá của Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các...
kinh luat luan 7

Kinh Trung Bộ 46 – Ðại Kinh Pháp Hành (Mahàdhammasamàdàna sutta)

46. Ðại Kinh Pháp Hành (Mahàdhammasamàdàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá Ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây Thế Tôn gọi các...
phap bao 6

Kinh Trung Bộ 45 – Tiểu Kinh Pháp Hành (Cùladhammasamàdàna sutta)

45. Tiểu Kinh Pháp Hành (Cùladhammasamàdàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: --...
kinh luat luan 23

Kinh Trung Bộ 44 – Tiểu Kinh Phương Quảng (Cùlavedalla sutta)

44. Tiểu Kinh Phương Quảng (Cùlavedalla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka Nivapa. Rồi nam cư sĩ Visakha đến...
kinh luat luan 26

Kinh Trung Bộ 43 – Ðại Kinh Phương Quảng (Mahàvedalla sutta)

43. Ðại Kinh Phương Quảng (Mahàvedalla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Kotthita (Ðại Câu-hy-la),...
phap bao 3

Kinh Trung Bộ 42 – Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta)

42. Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ các gia...
kinh luat luan 10

Kinh Trung Bộ 41 – Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta)

41. Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala (Kiều tất la) cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn...
kinh luat luan 16

Kinh Trung Bộ 40 – Tiểu Kinh Xóm Ngựa (Cùla-Assapura sutta)

40. Tiểu Kinh Xóm Ngựa (Cùla-Assapura sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là...
kinh luat luan 18

Kinh Trung Bộ 39 – Ðại Kinh Xóm Ngựa (Mahà-Assapura sutta)

39. Ðại Kinh Xóm Ngựa (Mahà-Assapura sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương- già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là...
kinh luat luan 21

Kinh Trung Bộ 38 – Ðại Kinh Ðoạn Tận Ái (Mahàtanhàsankhaya sutta)

38. Ðại Kinh Ðoạn Tận Ái (Mahàtanhàsankhaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo...
phap bao 3

Kinh Trung Bộ 37 – Tiểu Kinh Ðoạn Tận Ái (Cùlatanhàsankhaya sutta)

37. Tiểu Kinh Ðoạn Tận Ái (Cùlatanhàsankhaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Ðông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rồi Thiên chủ Sakka đến...
phap bao 7

Kinh Trung Bộ 36 – Ðại Kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta)

36. Ðại Kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y thật...
kinh luat luan 21

Kinh Trung Bộ 35 – Tiểu Kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta)

35. Tiểu Kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Ðại Lâm, tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ Niganthaputta Saccaka ở tại Vesali...
kinh luat luan 9

Kinh Trung Bộ 34 – Tiểu Kinh Người Chăn Bò (Cùlagopàlaka sutta)

34. Tiểu Kinh Người Chăn Bò (Cùlagopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc Vajji (Bạt-kỳ) tại Ukkacela, trên bờ sông Hằng. Tại đây Thế...
kinh luat luan 38

Kinh Trung Bộ 33 – Ðại Kinh Người Chăn Bò (Mahàgopàlaka sutta)

33. Ðại Kinh Người Chăn Bò (Mahàgopàlaka sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây,...
kinh luat luan 3

Kinh Trung Bộ 32 – Ðại Kinh Rừng Sừng Bò (Mahàgosinga sutta)

32. Ðại Kinh Rừng Sừng Bò (Mahàgosinga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga có nhiều cây ta-la cùng với một số đông...

Xem Nhiều