Trang Chủ Danh mục Thích Bảo Lạc

Danh mục: Thích Bảo Lạc

kinh luat luan 21

Kinh Hoa Thủ

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc
kinh luat luan 14

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa

Lược Giải Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Pháp Tạng thuật Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Luận về chân nguyên khuôn mẫu sáng làu, phẳng lặng như...
kinh luat luan 40

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 2)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Viên Trắc soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Nay giải thích Kinh Bát Nhã chia thành bốn mục: 1. Trước...
kinh luat luan 6

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bản 1)

Bài Tán Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đường Khuy Cơ soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** QUYỂN 1 Vì chúng sanh bị chướng buộc che ngăn, tin theo...
phap bao 11

Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật

Sớ Thần Bảo Ký Nhơn Vương Hộ Quốc Kinh Bát Nhã Ba La Mật Tống Thiện Nguyệt thuật Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Lời tựa Dễ ở hiểu kinh mà khó...
phap bao 1

Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã

Tán Thuật Kinh Kim Cang Bát Nhã  Đường Khuy Cơ soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** Tựa Kinh Bát Nhã gồm 600 quyển, lấy Kim Cang làm tinh yếu, vì chỗ...
phap bao 13

Sớ Luận Toát Yếu Kinh Kim Cang Bát Nhã

Sớ Luận Toát Yếu Kinh Kim Cang Bát Nhã  Đường Tông Mật thuật Tống Tử Tuyền Trị Định Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** QUYỂN 1 Lời Tựa Gương lòng vốn tịnh, hình...
kinh luat luan 40

Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân Thuật Tán

Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân Thuật Tán Đường Khuy Cơ soạn Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc *** QUYỂN 1 Kinh văn: "tôi nghe như thế ". Lời người thuật: Kinh gồm...

Xem Nhiều