Trang Chủ Danh mục Thích Đức Thắng

Danh mục: Thích Đức Thắng

phap bao 7

Luật Tứ Phần – HT Thích Đức Thắng

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm. Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng 
kinh luat luan 23

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 6. Tỳ Ni Tăng Nhất

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG VI: TỲ-NI TĂNG...
kinh luat luan 31

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 5. Điều Độ

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG V: ĐIỀU BỘ A....
kinh luat luan 26

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 4. Thất Bách Kết Tập

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG IV: THẤT BÁCH...
kinh luat luan 20

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 3. Ngũ Bách Kết Tập

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG III: Ngũ BÁCH KẾT...
phap bao 12

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 2. Tạp Sự

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG II: TẠP SỰ 1....
phap bao 13

Luật Tứ Phần – Phần 4: Tạp Pháp – Chương 1. Phòng Xá

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG I: PHÒNG XÁ 1. Ca-lan-đà...
phap bao 12

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 18. Pháp

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG XVIII: PHÁP 1. Khách...
phap bao 3

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 17. Tỳ Kheo Ni

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG XVII: TỲ-KHEO-NI I. KIỀU-ĐÀM-DI Thế...
phap bao 11

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 16. Diệt Tránh

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG XVI: DIỆT TRÁNH I....
kinh luat luan 33

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 15. Phá Tăng

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG XV: PHÁ TĂNG 1....
kinh luat luan 3

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 14. Già Yết Ma

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG XIV: GIÀ YẾT-MA 1....
kinh luat luan 1

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 13. Phú Tàng

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG XIII: PHÚ TÀNG Thế...
kinh luat luan 8

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 12. Người

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG XII: NGƯỜI 1. Phú...
kinh luat luan 30

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 11. Khiển Trách

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG XI: KHIỂN TRÁCH 1....
kinh luat luan 13

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 10. Chiêm Ba

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG X: CHIÊM-BA 1. Cử...
kinh luat luan 21

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 9. Câu Thiểm Di

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG IX: CÂU-THIỂM-DI 1. Tránh...
phap bao 14

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 8. Ca Thi Na

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG VIII: Y CA-THI-NA. 1....
kinh luat luan 12

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 7. Thuốc

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG VII: THUỐC 1. Các...
phap bao 10

Luật Tứ Phần – Phần 3: Tăng Sự – Chương 6. Y

TỨ PHẦN LUẬT 四分律 Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm.   Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh và Thích Đức Thắng  Hiệu chính và chú thích: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chứng  ---o0o--- CHƯƠNG VI: Y I. Y...

Xem Nhiều