Trang Chủ Danh mục Thích Huệ Hưng

Danh mục: Thích Huệ Hưng

kinh luat luan 21

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Huệ Hưng dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Huệ Hưng

Xem Nhiều