Trang Chủ Danh mục Thích Nữ Huệ Thanh

Danh mục: Thích Nữ Huệ Thanh

kinh luat luan 6

Kinh Phật Thuyết Thọ Đề Già

Kinh Phật Thuyết Thọ Đề Già Phật Thuyết Thọ Đề Già Kinh Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch Bản Việt dịch của Thích Nữ Huệ Thanh *** Phật dạy: - Xưa có một...
kinh luat luan 14

Kinh Phật Thuyết Lô Chí Trưởng Giả Nhân Duyên

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Huệ Thanh
kinh luat luan 27

Kinh Phật Thuyết Ha Điêu A Na Hàm

Hán dịch: Đông Tấn Trúc Đàm Vô Lan. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh
kinh luat luan 18

Kinh Thân Nhật Nhi Bổn

Hán dịch: Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh
kinh luat luan 40

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân

Hán dịch: Đường Huyền Trang dịch, Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh
kinh luat luan 8

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Nhật Tử Vương Sở Vấn

Hán dịch: Tống Pháp Thiên. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh
phap bao 3

Kinh Phật Nói Về Sự Tu Hành Của Bồ Tát

Hán dịch: Tây Tấn Bạch Pháp Tổ. Việt dịch: Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh
kinh luat luan 12

Phật Thuyết Công Đức Của Tu Lại

Hán dịch: Tào Ngụy Bạch Diên. Việt dịch của Thích Nữ Huệ Thanh & Thích Nữ Tâm Chánh

Bài mới

Xem nhiều