Trang Chủ Danh mục Thích Thiện Thông

Danh mục: Thích Thiện Thông

kinh luat luan 14

Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật

Đường Đề Vân Bát Nhã dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Thông
phap bao 11

Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác

Tùy - Bồ Đề Đăng dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Thông
kinh luat luan 4

Kinh Trường Thọ Diệt Tội Và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé

Đường Phật Đà Ba Lợi Dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Thích Thiện Thông. Bản Việt dịch (3) của Không Trú
kinh luat luan 41

Kinh Bồ Tát Thiện Giới

Lưu Tống Cầu Na Bạt Ma dịch. Bản Việt dịch của Thích Thiện Thông

Bài mới

Xem nhiều