Trang Chủ Danh mục Thích Trung Quán

Danh mục: Thích Trung Quán

kinh luat luan 1

Kinh Thiện Ác Nhơn Quả – Thích Trung Quán dịch

Hán dịch: Khuyết danh. Việt dịch: Thích Trung Quán
phap bao 4

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật – Thích Trung Quán dịch

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật Khuyết danh Việt dịch: Thích Trung Quán *** QUYỂN THƯỢNG Chính tôi được nghe: Một thời Đức Phật ở thành Vương...
kinh luat luan 39

Kinh Hiền Ngu

Kinh Hiền Ngu Nguyên Ngụy Huệ Giác Đẳng dịch Bản Việt dịch của Thích Trung Quán *** Ghi chú: Kinh Hiền Ngu tất cả là 13 Quyển và 69 Phẩm, nhưng ở đây...

Bài mới

Xem nhiều