Trang Chủ Danh mục Thích Viên Đức

Danh mục: Thích Viên Đức

kinh luat luan 40

Thần chú tâm kinh Bất Không Quyến Tác

Đường Huyền Trang dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
kinh luat luan 33

Thần Chú Thường Cù Lợi Độc Nữ Đà La Ni

Đường Cù Đa dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
kinh luat luan 31

Đại luân Kim Cang Tổng Trì đà-ra-ni kinh

Khuyết danh, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
kinh luat luan 8

Kinh Bí Mật Bát Danh Đà La Ni

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
kinh luat luan 20

Pháp Thành Tựu Mộng Tưởng

Đường - Quán Đỉnh thuật. Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
kinh luat luan 16

Kinh Đà La Ni Bồ Đề Trường Trang Nghiêm

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch của Thích Viên Đức
kinh luat luan 10

Kinh Nhứt Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni

Đường Bất Không dịch. Bản Việt dịch (1) của Nguyên Hiển. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận

Bài mới

Xem nhiều