Trang Chủ Danh mục Vạn Phật Thánh Thành

Danh mục: Vạn Phật Thánh Thành

phap bao 9

Kinh Bốn Mươi Hai Chương

Việt dịch 1: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến. Việt dịch 2: Ban phiên dịch Việt ngữ Vạn Phật Thánh Thành. Việt dịch 3: Nguyên Thuận. Việt dịch 4: Thích Tâm Châu
kinh luat luan 21

Kinh Vu Lan Bồn

Bản Việt dịch (1) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (3) của Thích Huyền Tôn. Bản Việt dịch (4) của Ban phiên dịch Việt ngữ Vạn Phật Thánh Thành
phap bao 9

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Vạn Phật Thánh Thành dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Vạn Phật Thánh Thành

Bài mới

Xem nhiều