HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 12)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 12)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời xem tiếp đoạn văn phía sau: (Chúng ta đều là phàm phu, lỗi lầm đầy mình. Nếu nhìn lại quá khứ...
Thế Giới Cực Lạc - Phân tích ứng dụng kinh A Di Đà (hết)

Thế Giới Cực Lạc – Phân tích ứng dụng kinh A Di Đà (hết)

GIÁ TRỊ NIỆM PHẬT Tại chùa Long Thành tỉnh Vĩnh Long có hai câu đối sâu sắc và được xem là tông chỉ của pháp môn Tịnh độ: “Vô não, vô...
Thế Giới Cực Lạc - Phân tích ứng dụng kinh A Di Đà (P4)

Thế Giới Cực Lạc – Phân tích ứng dụng kinh A Di Đà (P4)

BẢN CHẤT CỦA SỰ TÁN DƯƠNG Giá trị của sự tán dương bao giờ cũng tốt về phương diện giao lưu, đối tác giữa ta và người được tán dương....
tinh-cach-tuc-thoi-tai-day-va-bay-gio-cua-tinh-do-tong

Tính cách tức thời, tại đây và bây giờ của Tịnh Độ Tông

Khi niệm Phật, quán tưởng, hồi hướng…, là chúng ta "đang sanh" vào Tịnh độ, đang đi vào Tịnh độ. Bằng những thực hành ấy, chúng ta đang đi...
Thông điệp Hộ pháp từ một bàn tay

Thông điệp Hộ pháp từ một bàn tay

Dẫu biết rằng tất cả mọi hiện tượng trong thế gian đều do tâm tạo hay từ tâm thức sanh khởi. Tâm sanh thì các pháp đều sanh, tâm...
Mười điều trọng yếu của sự tu hành

Mười Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành

Chúng ta học Phật chỉ cầu chuyên nhất, sợ nhất là xen tạp; chỉ cần nắm chắc những điểm quan trọng rồi nỗ lực thực hành thì nhất định...

Xem nhiều

Bài mới